Dětské skupiny: mohou získat značku kvality

Vydáno 1.3.2020 Aktuality Pavla Jelínková

O dětských skupinách jsme na webu Pomoc v domácnosti psali opakovaně. Od prvopočátku jsme pozorně sledovali jejich vývoj, následné legislativní zastřešení, i neustále se rozrůstající počet dětských skupin v Česku a jejich první a pak nový web. Dalo by se říci, že k nim není již co dodat, ale opak je pravdou. Dnes mohou dětské skupiny dokonce obdržet značku kvality.

A to od letošního roku, s číslovkou 2020. Značku kvality dětským skupinám uděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě úspěšného absolvování Auditu značky kvality. Ten provádí výhradně auditní tým MPSV. A od něj poté získá značku kvality, která říká, že dětská skupina plní nejen povinnosti dané legislativou (zákony a vyhláškami), ale navíc vnáší do své činnosti další aktivity nad legislativní rámec.

Značka kvality = prestiž zařízení

Úspěšné absolvování auditu ukazuje na vysokou kvalitu dětské skupiny, což je jeho prvotním cílem. Zároveň dodává dětskému zařízení prestiž. Tento Audit kvality je pro poskytovatele dětských skupin dobrovolný a zcela zdarma. V případě splnění všech podmínek získá dětská skupina značku kvality na 2 roky.

Získat značku pomáhají workshopy

Pro zájemce o audit aktuálně probíhají workshopy, které je podrobně provedou hodnocenými oblastmi a seznámí s celým procesem auditu. V současnosti je mezi provozovateli dětských skupin o toto ocenění velký zájem. To dokládá i rezervační systém, který byl spuštěn a během několika hodin byl naplněn kapacitou padesáti zájemců o audit pro první čtvrtletí letošního roku.

V současné době je ukončen audit v devíti dětských skupinách, během února auditní týmy navštíví ještě 8 dětských skupin a na březen jsou naplánovány téměř tři desítky auditů. Ke polovině měsíce února 2020, se značkou kvality může pyšnit osm dětských skupin.

Tito úspěšní poskytovatelé mohou používat logo Značky kvality jak ve svých prostorách, tak na svých webových stránkách. Tyto dětské skupiny s pečetí kvality jsou lehce dohledatelné na webových stránkách dětských skupin. Na nich je ve složce Pro rodiče umístěn stále aktualizovaný seznam auditovaných zařízení a současně je logo kvality umístěné na mapě pod odkazem Najděte si svoji dětskou skupinu u jejich zařízení.

Dětské skupiny veřejné a firemní

Připomeňme, že dětské skupiny jsou nejnovější formou služby péče o děti předškolního věku. Jedná se o legislativně ukotvenou službu určenou dětem od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky, která je mezi rodiči stále vyhledávanější. Především díky malému kolektivu a většímu počtu pečujících osob jim nabízí maximální přizpůsobení individuálním potřebám dítěte a velkou flexibilitu.

Zatímco veřejné dětské skupiny poskytují služby rodičům z řad široké veřejnosti, kromě nich stále vznikají také nové firemní dětské skupiny, které jsou vítaným zaměstnaneckým benefitem i významnou podporou při slaďování rodinného a profesního života.

Dokladem neutuchajícího zájmu je setrvale rostoucí počet dětských skupin, kterých je k dnešnímu dni v rámci Česka evidováno celkově 1 042 s kapacitou více než 13 600 míst.

Přečtěte si

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: audit kvality, dětské skupiny, značka kvality