Novinky ze sociální sféry

Vydáno 28.6.2017 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Byla schválena novela zákona o státní sociální podpoře, která zavádí řadu změn v oblastech jako je rodičovský příspěvek, přídavky na děti, daňová sleva na první dítě, důchodový věk pro odchod do důchodu a valorizace důchodů.

Novinky ze sociální sféry

Rodičovský příspěvek

Díky schválení senátem tato novela přinese možnost čerpání rodičovského příspěvku výrazně rychleji. Rodiče se budou moci rozhodnout, v jaké výši a po jakou dobu budou rodičovský příspěvek čerpat. Celou částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 korun si budou moci rodiče vyčerpat za kratší dobu než v současnosti – v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících.

Zavádí se i možnost volit výši čerpání dávky i pro rodiče, jimž nelze stanovit denní vyměřovací základ, tzn. například pro studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které si nehradí nemocenské pojištění, a také pro nezaměstnané. Ti si budou moci nově volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7 600 korun a zkrátit si tak dobu čerpání na tři roky.

Změny u rodičovského příspěvku jsou účinné od 1. 1. 2018. Možnost změny volby příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona, a to za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek.

Rodiče vícerčat budou moci čerpat vyšší rodičovský příspěvek, namísto současných 220 000 korun (celková částka příspěvku) půjde nově o 330 000 korun.

Přídavek na dítě

Na přídavek na dítě dosáhne více rodin, zvyšuje se koeficient rozhodného příjmu z 2,4 na 2,7násobku životního minima. Rodinám, kde rodiče pracují, či čerpají dávky nemocenského pojištění nebo podporu v nezaměstnanosti, se zvýší přídavky o 300 korun na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte. Více rodin tak dosáhne na přídavky na děti.

Sleva na dani

Zvyšuje se rovněž daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně.

Valorizace důchodů a důchodový věk

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 korun vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje.

Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. MPSV každých pět let předloží vládě zprávu o důchodovém systému se zřetelem na demografickou situaci a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Vláda tedy bude informována, jak se vyvíjí doba dožití a průměrná doba strávená v důchodu, aby mohla včas rozhodnout o případné změně důchodového věku v budoucnu.

Od ledna se důchody zvýší v průměru o 500 korun měsíčně místo 400 korun. Návrh zákona upravuje podmínky pro zvyšování důchodů tak, že se bude vycházet z indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem nebo za domácnosti důchodců podle toho, co bude výhodnější, a dále se bude zohledňovat polovina růstu reálné mzdy, když dosud to byla třetina.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: novela zákona o státní sociální podpoře, odchod do důchodu, přídavky na děti, rodičovská dovolená, sleva na dani, valorizace důchodů