Otevřený turnaj Kociánky v rapid šachu

Vydáno 2.9.2019 Aktuality Pavla Jelínková

Centrum Kociánka ve spolupráci s šachovým klubem Jezdci Jundrov pořádá Otevřený turnaj Kociánky v rapid šachu, pořádaný při příležitosti 100 let Kociánky, a to v sobotu 14. 9. 2019 v 10:00 hodin ve velkém sále zámečku Centra Kociánka, Centrum Kociánka – budova A, Kociánka 93/2, Brno.

Prezence se koná od 9:00 do 9:45 hodin, možná je účast až 50 hráčů bez ohledu na pohlaví, výkonnost a věk. Systém turnaje je švýcarský, v počtu devíti kol a 15 minut pro každého hráče na partii. Vklad do turnaje je ve výši 100,– Kč, přičemž od vkladu jsou osvobozeni GM a IM (mezinárodní velmistři). Mládež ročník 2001 a mladší platí 50,–Kč. Hrací materiál zajistí pořadatel.

Přihlásit se můžete na adresu ředitele turnaje Mgr. Jany Kolkové pouze e-mailem jarmilkakolkova@seznam.cz a to do neděle 8. 9. 2019. Přihlášky budou přijímány pouze do čísla 50. Větší množství hráčů není možné do turnaje přijmout. Rozhodčím turnaje je Vladimíra Šťastná.

Časový program turnaje

  • 9:45 – 10:00 zahájení
  • 10:00 – 16:30 1. – 9. kolo turnaje
  • V průběhu turnaje pauza na oběd 45 minut.
  • 16:45 – 17:00 vyhlášení výsledků

V průběhu turnaje je pořadatelem zajištěno malé občerstvení. malé občerstvení během turnaje zajistí pořadatel. Dále je zde možnost objednání oběda za cenu 62 Kč a případnou objednávku oběda uveďte v přihlášce do turnaje.

Každý účastník obdrží věcnou cenu, dále budou uděleny speciální ceny pro nejlepší ženu, nejlepšího žáka do 15 let, nejlepšího dorostence do 18 let, nejlepšího seniora nad 50 nebo 60 let a pro nejlepšího (bývalého) hráče Kociánky. Veškeré ceny je možno kumulovat.

Informace ke stažení

Centrum Kociánka

Je státní příspěvková organizace, která poskytuje zdravotní a sociální služby a podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením.

Kociánka poskytuje služby Domova pro osoby se zdravotní postižením, Denní stacionáře, Týdenní stacionáře, Odlehčovací služby, Sociálně terapeutické dílny, Chráněné bydlení, Zdravotní služby a stravování.

Nedílnou součástí služeb Centra Kociánka je komplexní zdravotnická péče a léčebná rehabilitace (fyzioterapie, hipoterapie, canisterapie, animoterapie, ergoterapie), aktivizační centra, arteterapie, centrum tvořivé činnosti a dramatická dílna.

Zdroj foto: Kociánka