Staráte se o postiženého, ale potřebujete trochu vydechnout? Využijte odlehčovací služby

Vydáno 1.4.2012 Péče o osoby s hendikepem Lucie Černá

Starat se o člověka se speciálními potřebami vyžaduje opravdu mnoho úsilí a času, který však není u každého bezedný. Jsou chvíle, kdy si i přes veškerou lásku k blízké osobě musí člověk občas zkrátka trochu „vydechnout“. To si dobře uvědomují i některé komerční i neziskové organizace, které do nabídky svých služeb zahrnují mj. i tzv. odlehčovací službu. O co konkrétně se jedná?

Odlehčovací službou se rozumí souhrn takových služeb, které umožňují pečovateli se na určitou dobu vzdálit z domácnosti, kde se stará o hendikepovanou osobu. Odlehčovací služba tak funguje jako jakýsi „zástup“. Umožňuje pečující osobě odpočinek a regeneraci, nebo si vyřídit základní záležitosti – například si dojít k lékaři, na nákup, oběhat úřady atp. Stejně tak je ale vhodnou službou pro ty, kdo plánují dlouhodobější dovolenou a nemají nikoho, kdo by se o hendikepovaného člena domácnosti postaral za něj.
Obsah odlehčovací služby je podrobněji definován v § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Délka služby

Přestože se nejedná o klasické, permanentní pečovatelství, může být odlehčovací služba využívána jak třeba jen pár hodin v měsíci, tak i po několik měsíců. Celkový roční souhrn však většina poskytovatelů omezuje shora, ale tento limit se u nich velmi liší. Vždy ale platí, že službu je třeba zavčasu objednat – u dlouhodobějších pobytů klienta často až půl roku dopředu. Nejvytíženějšími měsíci jsou přitom červen až září.

Možnosti využití

Odlehčovací služba se může odehrávat buď v domácnosti klienta (tzv. terénní služba), nebo je zajišťována na k tomu určeném místě poskytovatele (tzv. služba pobytová).

Náplň služby

Kromě samotného dohledu nad klientem jsou většinou pracovníci služby školeni také pro výuku či pomoc v upevňování těch schopností, které klientovi ještě zůstaly (provádějí tedy například cvičení motorických a senzomotorických funkcí, učí jej komunikovat atp.). Svou přítomností navíc pracovník služby rozšiřuje klientovo sociální prostředí a pomáhá mu předcházet sociální izolaci. Mimoto jsou pracovníci odlehčovací služby klientovi oporou při běžných denních úkonech, jako je pomoc s jeho přesunem z lůžka nebo na lůžko, základní osobní hygiena, doprovod při krátkodobých pobytech mimo domov (například procházky, doprovod do zdravotnického či terapeutického zařízení), pomoc při stravování apod. V případě pobytové služby v místě poskytovatele se tyto úkony rozšiřují ještě o hry, terapeutické aktivity aj.

Cena

V případě, že klient dochází do zařízení poskytovatele služby, hradí se zpravidla stravné, péče a poplatek za ubytování (pokud zde klient stráví noc). Každá tato položka se zpravidla pohybuje v řádech desetikorun, v souhrnu tak může jednodenní péče vyjít i na několik set korun. Další poplatky mohou přibýt s nadstavbovými službami, jako jsou například speciální terapie, speciální přístup atd.

Kdo službu zabezpečuje

Odlehčovací služby jsou zajišťovány kvalifikovaným zdravotnickým a pedagogickým personálem a pracovníky v sociálních službách. Nejčastěji je poskytují nejrůznější centra sociálních služeb, diakonie, charitativní organizace, hospici, ale i celá řada komerčních agentur a fyzických osob.

Foto: Stock.XCHNG

Tagy: péče o osoby s hendikepem