Změny ve výplatách důchodů do zařízení sociálních služeb

Vydáno 20.12.2017 Aktuality Pavla Jelínková

Dochází ke změnám v pravidlech vyplácení důchodů do zařízení sociálních služeb, jež mají platnost od 1. února 2018. Týkají se provozovatelů sociálních služeb, přímo pobiratelů důchodů i jejich opatrovníků.

O novém způsobu a pravidlech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů běžnou poštou s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení.

Nová pravidla jsou zastřešena ustanovením § 116c Zákona č. 582/1991 Sb., Zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a jeho ustanovením § 116 písmeno c).

Mezi hlavní zásady, které k novinkám patří, jsou

  • Pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněny vyplácet důchody hromadným seznamem (tj. s převodem finančních prostředků na účet zařízení sociálních služeb). Jsou jimi domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, která jsou zřízena podle zákona o sociálních službách.
  • Zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení.
  • Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ.
  • Výplata důchodu hromadným seznamem je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka; nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Pokud zařízení sociálních služeb není jedním z výše uvedených typů zařízení, nebude již možné v tomto způsobu výplaty důchodů pokračovat. Jejich klienti budou muset ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu, a to buď v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/manželky.

I v tomto případě je nezbytná maximální součinnost provozovatelů těchto zařízení, která od 1. února 2018 nebudou splňovat potřebnou podmínku pro výplatu důchodu hromadným seznamem. Pokud klient o změnu způsobu výplaty důchodu nepožádá, ČSSZ automaticky zajistí výplatu důchodu na adresu zařízení, kterou u něj eviduje.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: pravidla výplaty důchodů, sociální služby, zařízení sociálních služeb