Chci poskytovat služby v oblasti hlídání zvířat. Jak na to?

Vydáno 1.8.2012 Pomoc v domácnosti Lucie Černá

Hlídání zvířat jiných lidí za úplatu může být velmi lákavým podnikáním – hlavně pro ty, kdo jsou jejich ryzími milovníky. Láska ke zvířatům je ovšem jedna věc, znalost potřebné legislativy pak druhá – rozhodně ale ne méně důležitá. Každopádně skloubit se dá obojí.

Kdo může poskytovat služby v oblasti péče o zvířata

Hlídání zvířat za úplatu spadá dle živnostenského zákona (ŽZ) mezi živnosti volné (o tom, jak si takovou živnost založit, čtěte více v tomto článku). Z toho je tedy zřejmé, že aby mohl člověk za peníze hlídat a pečovat o cizího domácího mazlíčka, není potřeba odborné kvalifikace ani vysokoškolského vzdělání. Nutností je pouze věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům a trestní bezúhonnost. A dále samozřejmě živnostenský list na provozování této živnosti, který lze získat na živnostenském úřadě po uhrazení poplatku 1000,– Kč.

V závislosti na obsah služby se může jednat buď o poskytování služeb pro rodinu a domácnost (bod č. 79 Přílohy 4 ŽZ), ale spíše pak o chov zvířat a jejich výcvik (bod č. 5 Přílohy 4 ŽZ).

Přesná citace obou bodů je následující:

Bod č. 5: Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
„Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat."

Bod č. 79: Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
„Poskytování služeb pro rodinu a domácnost, zejména zajišťování chodu domácnosti (vaření, úklid, praní, žehlení, péče o zahradu a podobně), individuální péče o děti nad tři roky věku v rodinách, příležitostné krátkodobé hlídání dětí (včetně dětí do tří let věku), péče o osoby vyžadující zvýšenou péči, obstarávání nákupů a jiných záležitostí souvisejících s chodem domácnosti a jiná obstaravatelská činnost.
Obsahem činnosti není péče o děti do tří let věku v denním režimu, ostraha osob a objektů (osobní strážci, hlídači a podobně) a další činnosti související s chodem domácnosti, jež jsou předmětem živností řemeslných, vázaných a koncesovaných.“

Péče o zvíře se přitom může odehrávat jak v domácnosti objednavatele, tak i ve vlastním bytě, domě či k tomu určeném zařízení (psí hotel, psí škola).

Co je dobré vědět

Internet se jen hemží nabídkami služeb v oblasti péče o domácí mazlíčky, a proto je často velmi obtížné v takové konkurenci uspět. Mnohdy tomu nahrává i skutečnost, že ne všichni z inzerentů nabízejících své služby disponují živnostenským oprávněním a to pak značně zlevňuje jejich práci. Právní důsledky takového konání jsou však každému zřejmé.
Nicméně ani pouhý fakt, že se můžete prokázat živnostenským listem opravňujícím vás k podobné činnosti, nemusí být zárukou toho, že si zájemce o hlídání vybere právě vás. Živnostenský list totiž neříká vůbec nic o vašich znalostech a schopnostech.
Doporučujeme proto se zamyslet i nad tím, zda své potencionální zákazníky nezaujmout také třeba:

 • nabídkou kvalitního zázemí pro jejich mazlíčky, pokud k hlídání dochází jinde než v domácnosti klienta (dostatek volného prostoru pro zvíře, případné možnost oddělení od ostatních hlídaných zvířat, čisté prostředí, příroda v okolí, nebo možnost pohodlného transportu do ní atd.)
 • doložením referencí, osvědčení o absolvovaných kurzech či vzdělání v oboru, praxe v oblasti péče o zvířata či alespoň informací o vlastních domácích zvířatech
 • nadrámcovými službami, jako je
  • SMS či MMS reporting,
  • focení/natáčení zvířete během dne (pozor, zde se nesmí jednat o prodej fotografií či videí samotnému majiteli zvířete nebo jejich následnou distribuci a publikaci za úplatu – již by se jednalo o živnost volnou dle bodu 68: „Fotografické služby“),
  • stříhání a kosmetická úprava zvířat (zde opět nejlépe s doložením absolvovaného kurzu, i když i v tomto případě se jedná o volnou živnost dle bodu 5)
  • možnost transportu zvířete od či zpět ke klientovi
  • možnost poskytnutí vlastních veterinárních pomůcek (hračky, deky, pelíšek atd.)
  • možnost slevy při dlouhodobějším hlídání
  • možnost hlídání i více dní v kuse

atd.

Rada závěrem

Péče o zvířata není jednoduchou prací vhodnou pro každého. Často může dojít i k situacím, které člověk jen málokdy očekává, zvláště má-li v péči zcela neznámé, nebo svým chováním nevyzpytatelné zvíře. Před realizací samotné služby se proto doporučuje:

 • alespoň na chvíli se osobně setkat s majitelem zvířete a seznámit se i se zvířetem samotným
 • sestavit oboustranně přijatelnou objednávku, kde bude co nejpřesněji definován rozsah poskytovaných služeb a jejich odhadovaná cena (nejčastěji se platí za hodinu práce nebo dle úkolového rozpisu)
 • sepsat smlouvu, kde budou vytyčeny přesné podmínky pro vykonání služeb
 • sepsat předávací protokol pro převzetí věci (zvíře, klíče, případně mobilní telefon pro možnost spojení s majitelem atd.)
 • přečíst si zákon na ochranu zvířat proti týrání

Stáhněte si:

Zdroj foto: Stock.XCHNG

Tagy: péče o zvířata, živnostenský úřad