SOS dětské vesničky: víte, že tu jsou již půl století?

Vydáno 1.7.2021 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

SOS dětské vesničky patří k nejznámějším a také nejstarším a nestátním neziskovým organizacím u nás, protože vznikly roku 1969. Pomáhají již přes půl století dětem vyrůstat v rodině.

SOS dětské vesničky: víte, že tu jsou již půl století?

Myšlenka SOS dětských vesniček vznikla v Rakousku v roce 1949 jako jeden ze způsobů zajistit opuštěnému dítěti péči náhradních rodičů. Jejím původcem a následně realizátorem byl dr. Hermann Gmeiner, který realizoval spojení dětí s matkami, které děti nemají založením SOS dětské vesničky v rakouském Imstu.

Dům míru v Imstu

Tehdy byla zaměřena především na válečné sirotky a v důsledku války na opuštěné děti. Základem bylo přiblížit podobu této náhradní péče co možná nejvíc skutečné rodině – matka s dětmi žije v samostatném domě v podpůrném prostředí vesničky. Hlavní zásadou je nerozdělovat od sebe sourozence. Prvnímu domu dal H. Gmeiner název Dům míru, posléze vznikly další a dodnes jsou vzorem pro další země. Ukazují, jak prakticky, snadno a relativně levně realizovat náhradní rodinnou péči dětem, kterým vlastní rodina selhala.

Představení projektu vesniček v Česku

V roce 1967 Hermann Gmeiner přijel na pozvání České pediatrické společnosti představit tento projekt do tehdejšího Československa. V roce 1968 vzniká nejdříve Kruh přátel SOS dětské vesničky a posléze Sdružení SOS dětských vesniček. Také bylo založeno Konto 777 SOS dětské vesničky. O rok později, v roce 1969, byla již na kontě suma 28 miliónů Kčs a byla zahájena výstavba vesničky v Doubí u Karlových Varů.

4. října 1970 tato vesnička zahájila činnost a byl položen základní kámen vesničky na Chvalčově na Kroměřížsku. Její výstavba začala v roce 1971, o rok později 1972 byla zahájena výstavba vesničky v Brně-Medlánkách a rok nato 1973 spustila činnost vesnička ve Chvalčově.

Normalizace a obnovení Sdružení

Období normalizace sedmdesátých let nepřálo žádné formě občanských iniciativ – v roce 1974 byly vesničky převedeny pod pravomoc státu a o rok později ustavena komise k likvidaci Sdružení. To bylo obnoveno po listopadu 1989, následně byly Sdružení předány fungující vesničky v Doubí a na Chvalčově. V roce 1993 bylo Sdružení SOS dětské vesničky přijato za řádného člena mezinárodní organizace SOS Kinderdorf International se sídlem v Rakousku. A roku 1996 byla znovu zahájena výstavba vesničky v Brně-Medlánkách, která byla pro děti otevřena v roce 2003.

Vize SOS vesniček

SOS dětské vesničky jsou neziskovou organizací, zabývající se dlouhodobou přímou pomocí ohroženým dětem. S vizí, že každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečném a láskyplném prostředí rodiny, poskytují širokou škálu služeb a zázemí pěstounským rodinám, preventivní, okamžitou a následnou péči ohroženým dětem i mladým dospělým.

Co vše SOS vesničky pojímají?

Pěstounskou péči a služby pro pěstouny – SOS Přístav

SOS Přístav nabízí komplexní služby pěstounským rodinám. Jedná se o služby poradenské, psychologické, terapeutické, pedagogické, sociální, odlehčovací.

Preventivní péči – SOS Kompas

Řeší odborné služby terénních sociálních pracovníků rodinám ohroženým odebráním dítěte. Jedná se o zajištění preventivní péče rodinám s dětmi ve složité životní situaci, kterou sami nedokáží řešit. Cílem péče je stabilizovat rodinu a předejít odebrání dítěte.

Okamžitou pomoc – SOS Sluníčko

SOS Sluníčko je zařízením s nepřetržitým provozem pro děti v krizové situaci, které vyžadují okamžitou pomoc. SOS Sluníčko pomáhá rodinám, které se na přechodnou dobu nemohou o dítě postarat a také dětem zanedbávaným nebo týraným.

Následnou pomoc – Dům na půli cesty – SOS Kotva

SOS Kotva je přípravou mladých dospělých z dětských domovů a pěstounských rodin na samostatný život.

Volnočasové centrum – SOS Kajuta

Nabízí bezplatné a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Cílem je vyvést děti z rizikového prostředí formou vzdělávání.

Vzdělávací centrum

Centrum vzdělávání SOS dětských vesniček, Lahovská, Praha nabízí školení a vzdělávací kurzy, pro pěstouny, sociální pracovníky a další zaměstnance, aby služby byly co nejkvalitnější.

Zdroj info a foto: sos-vesnicky.cz