Mateřská a rodičovská dovolená aneb co je dobré vědět

Vydáno 6.7.2012 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Po období radostného očekávání přichází vytoužené narození potomka a celodenní péče o něj. S tím souvisí i mateřská a navazující rodičovská dovolená. Při nich si lze i něco přivydělat a dítko nechat ke hlídání v rodině, většinou babičkám. Někdy může pomoci i pobyt v předškolním zařízení. Ale víte opravdu přesně, co vše je a není během mateřské či rodičovské dovolené opravdu „dovoleno“?

Řeč zákonů

Čerpání mateřské a rodičovské dovolené je vymezeno a regulováno zákoníkem práce.

Stáhněte si:
*Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 195 – 198

Její poskytnutí celé podchyceno zákonem o nemocenském pojištění, zákonem o státní sociální podpoře, čerpáním peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

Stáhněte si:
*Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 32 – 38
*Rodina a ochrana práv dětí

I s malým dítětem na MD lze pracovat.

I s malým dítětem na MD lze pracovat.

Prvních 28 týdnů

To je jedna stránka věci. Druhou je, že si maminky chtějí, nebo díky nižšímu příjmu rodiny v této době většinou spíše musejí přivydělat. Jinak by se těžko udržel standard rodinného rozpočtu a na všechny poplatky a provoz domácnosti nebylo dostatek financí. Při mateřské dovolené, na niž maminka nastupuje 6 až 8 týdnů před porodem a která trvá při jednom dítěti 28 a při vícerčatech 37 týdnů, pobírá peněžitou pomoc v mateřství (PPM). To je dávka nemocenského pojištění, která v případě, že byla pojištěna alespoň 270 kalendářních dnů do data porodu, činí 69 % denního vyměřovacího základu. Ten tvoří úhrn příjmů za rozhodné období vydělený počtem dnů a omezený dvěma fakty. Především tím, že pokud částka nepřesáhne redukční hranici 550 Kč, je z ní započítáno 90 % a dále jestliže se suma pohybuje mezi 550 až 790 Kč, započítává se 60 %.
Pokud je možnost dohody, lze od 6. týdne po porodu pracovat, ne však ve stejném pracovněprávním vztahu a shodném druhu činnosti, z něhož je pobírána peněžitá pomoc v mateřství. Což znamená práci třeba u stejného zaměstnavatele, ale na jinou písemnou smlouvu (většinou na DPP) s odlišným typem výkonu. Pracovat lze i u jiného zaměstnavatele ve stejné činnosti jako před mateřskou, ale pak je nutný souhlas zaměstnavatele, u něhož se MD čerpá. Toto omezení se nevztahují na všechny vědecké, umělecké, pedagogické a publicistické profese. Výše výdělku není omezena.
Výhodou je fakt, že v době, kdy maminka čerpá mateřskou dovolenou, může tatínek dítěte nastoupit rodičovskou dovolenou. Ale pozor! Rodičovský příspěvek se mu v případě, že partnerka má přiznánu PPM, nevyplácí. Nově se dle legislativy rodiče mohou v péči o dítě od sedmého týdne po porodu střídat bez omezení jak potřebují, a to na základě písemné dohody. V ní musí být uveden den, od kterého bude druhý rodič o dítě pečovat a den porodu. Podpis matky musí být úředně ověřen. V případě prostřídání se mamince zastaví výplata peněžité pomoci v mateřství a vyplácí se otci a naopak.

Dva až čtyři roky

Na rodičovské dovolené si lze přivydělat bez omezení. Ta navazuje na MD, ale pokud maminka nemá nárok na mateřskou dovolenou (nebyla nemocensky pojištěna potřebný počet dní), začíná dnem porodu, kdy ji může čerpat též otec. To je na výběru a domluvě rodičů. Stejně jako volba varianty RD na 2,3, či 4 roky, které jsou odstupňovány finančně. Platí, že čím je RD kratší, tím je vyměřená měsíční částka za ni vyšší. U těch, kdo na ni bez nároku na MD nastoupí přímo je to jednoduché, automaticky ze zákona se čerpá nejdelší čtyřletá rodičovská dovolení.
Děti lze krátkodobě umístit i v jeslích nebo školce.

Děti lze krátkodobě umístit i v jeslích nebo školce.

Jedinou podmínkou určující nárok na ni, je celodenní péče o dítě do 4 let věku. A zde se již dotýkáme otázky využití předškolního zařízení. Děti rodičů na rodičovské dovolené mohou školku i jesle navštěvovat, ale s omezením. To spočívá v tom, že dítě mladší tří let nesmí v jeslích či školce být více než pět dnů v měsíci. A ratolest starší tří let může ve školce trávit buď denně čtyři hodiny, nebo pět dní v měsíci celý den. Náhradním řešením je pak babysitting.

* Čtěte více:
* Babysitting získává na popularitě, roste i nabídka doplňkových služeb

Oba rodiče mohou mít rodičovskou souběžně, ale dávky nebo hmotné zabezpečení pak náleží jen jednomu z nich.
Důležitým faktem ale je, že celá rodičovská dovolená nemusí být čerpána najednou. Znamená to, že když rodič nastoupí předčasně zpět do práce, může kdykoliv do tří let věku dítěte na rodičovskou zase odejít a dočerpat ji. Zaměstnavatel je ze zákona je povinen mu to umožnit.

Zdroj foto: autorka

Tagy: péče o děti