Naši zaměstnanci jsou snaživí a práce si váží, říká provozní úklidů Erika Bílková

Vydáno 30.9.2015 Rozhovory Veronika Maschková

Potřebujete umýt okna, uklidit celý byt, pomoc s prací na zahradě? Sociální úklidová firma Vám s tím pomůže.

Většina zaměstnanců jsou lidé s lehčími formami zdravotního postižení, například nedoslýchavostí, bolestmi zad či roztroušenou sklerózou. Ovšem i tito lidé se specifickými potřebami mají chuť pracovat, a zapojit se tak do společenského života. Potřebují jen šanci, slušné zacházení a pochopení, že vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejde vždy vše podle prvotního plánu, proto vítají i možnost flexibility tohoto zaměstnání. Tato firma si je tohoto faktu vědoma, respektuje jej a svým zaměstnancům vychází maximálně vstříc.

Eriko, jak ses dostala ke své nynější práci?

Původně jsem měla zájem hlídat děti, ale nakonec jsme se dohodli na příležitostných úklidech.

Dnes děláš „vrchní dohled“, po jaké době ses k téhle pozici propracovala?

Uklízela jsem půl roku a většinou se jednalo o nárazové úklidy. Nyní dělám provozní úklidů.

Jaká jsou kritéria přijetí nových zaměstnanců?

Při přijímacích pohovorech budoucích zaměstnanců zjišťujeme, kde a co všechno předtím uklízeli. Po přijetí je zaškolujeme, následně projdou zkušebním úklidem, při němž je pozorujeme a podle toho pak rozdělujeme práci. Zaměstnáváme hodně lidí se sluchovým postižením, s psychickým onemocněním, bolestmi zad i roztroušenou sklerózou.

U psychických onemocnění to může být občas obtížné. Například u depresí člověk svůj stav mnohdy nemůže předpokládat. Co když opravdu není schopen na smluvený úklid přijít?

Zaměstnancům s psychickým onemocněním vycházíme vstříc. Když opravdu nemohou, tak jsou zastupitelní. K této variantě řešení však musíme přistoupit málokdy. Naši zaměstnanci se hodně snaží a práce si váží.

Jak a kde zaměstnance „zkoušíte“?

Ten, kdo má z pracovníků volno, tak si paní uklízečku vezme „na zkušenou“ k sobě domů.

A potencionální budoucí zaměstnanci vědí, že jdou k vám domů?

Ano, jsou s tímto faktem srozuměni a nemají s tím žádný problém. Naopak je příjemné, že poznáme, jaká budoucí paní uklízečka je a jakým stylem uklízí.

Když si lidé u vás objednávají úklid, říkáte jim, kdo a s jakým handicapem k nim přijde?

Myslím, že lidé vědí, že si objednávají specifičtější službu. Většinu objednávek přijímáme e-mailem nebo telefonicky a neříkáme jim to.

Máte mezi zaměstnanci i muže?

Také, ale samozřejmě méně než žen. Muži zastanou těžší práci především v domech – mytí oken, údržba zahrad a podobně.

Z výše zmíněného lze předpokládat, že na podzim máte více objednávek než v létě, není-liž pravda?

Bezpochyby to pravda je, nyní nám začala sezóna, i když konkrétně úklidy zahrad jsou již méně obvyklá specifika.

Generální vánoční úklidy nabízíte také?

Ano, určitě. Před vánocemi je hodně poptávek po generálním úklidu.

Jsou klienti raději, když k nim chodí jedna a tatáž paní uklízečka dlouhodobě, nebo vítají změnu a rádi jich vyzkoušejí více?

Klienti preferují, když k nim chodí jedna a stejná paní dlouhodobě. Když už třeba vítají dvě, tak z důvodu většího a časově i fyzicky náročnějšího úklidu. Jeden zaměstnanec třeba myje okna v celém bytě či domě a druhý uklízí byt jako takový. To se však stává zřídkakdy. Většinou chodí jeden člověk.

Máte stálou klientelu, ke které docházíte uklízet pravidelně?

Co se týče úklidů bytů, tak těch zajišťujeme hodně a pravidelně jednou týdně až jednou za čtrnáct dní, úklidy domů jsou většinou vyžadovány jednou týdně a úklidy kanceláří jsou potřeba denně.

Chodíte aspoň zpočátku na občasné kontroly vašich zaměstnanců?

Občas samozřejmě kontroly děláme a je to dobře. Máme snaživé a šikovné zaměstnance, avšak ke vší spokojenosti je podle mě kontrola zapotřebí skoro všude. Jednak zaměstnanců a jednak i našich klientů z důvodu souhry a vzájemné spokojenosti. Někdy není od věci vyslechnout obě strany, zda je vše v pořádku a tak, jak si představovaly a představují nadále. Kontroly tudíž bereme jako zpětnou vazbu a jako impulz k vylepšení našich služeb a vzájemných vztahů.

Foto: Archiv Eriky B.