Nízký důchod? I s ním je možné si užívat - i díky slevám

Vydáno 23.7.2012 Péče o seniory Lucie Černá

Bez ohledu na probíhající horlivou diskuzi o důchodové reformě, jež má za cíl zvýšit standard života v důchodu, tu jsou lidé, kteří již v důchodu jsou a výši svého platu tak mohou ovlivnit jen málo. Ovšem i když jejich současný příjem stačí sotva na pokrytí základních potřeb, neznamená to, že si musejí všechno začít upírat – existuje totiž celá řada projektů a služeb určená právě jim nebo aspoň zohledňující jejich možnosti. Stačí o nich jen vědět.

Doprava

Jednou z položek, kde se dá ušetřit, je doprava. Například většina městských dopravních podniků si je vědoma, že doprava z místa na místo, byť i třeba jen na malou vzdálenost, hraje v životě každého penzisty velkou roli. Řada z nich jim proto poskytuje různé úlevy a slevy. V každém městě jsou ale podmínky různé. Zatímco například v Praze, Plzni a v určitých zónách i v Brně se všichni důchodci nad 70 let věku svezou zdarma, třeba v Pardubicích jezdí všichni nad 65 let jen za zlevněné jízdné.
Ceníky a tarify jízdného, stejně jako podmínky pro možnost uplatnění slevy (mnohde je nutné si zařídit průkaz vydávaný samotným dopravním podnikem nebo si nahrát speciální aplikaci na kartu užívanou v daném dopravním systému) vypadají pro neznalého na první pohled složitě, ale jejich řádné prostudování či návštěva příslušného informačního místa se může hodně vyplatit.
Stejně jako městské podniky, také regionálně a celostátně působící dopravci někdy vycházejí důchodcům vstříc zlevněným jízdným (není to však pravidlem). České dráhy důchodcům například nabízejí kartu IN Senior, slevy pro seniory nad 60, resp. 65 či 70 let poskytuje také RegioJet, ROPID, ČSAD a jiní.

Kultura

Slevu na vstupném pro seniory nabízejí i některé kulturní instituce a pořadatelé zábavních akcí. Jde však o slevu poskytovanou čistě dobrovolně, tedy na základě rozhodnutí pořadatele, protože není nijak stanovena zákonem. O tom, zda je vůbec nabízena, je však třeba se informovat ještě před zakoupením vstupenky, neboť ne vždy ji pak lze zpětně vyměnit.
Za nižší cenu si senioři mohou užít vstup i do většiny hradů a zámků, do zoo, galerií, muzeí, často i do divadel nebo kin. Některá kina také připravují speciální projekce určené právě penzistům – promítají například v dopoledních hodinách, levněji a navíc s cíleně vybraným programem. Nejinak je tomu i u vybraných divadel. Příkladem jednoho z nich může být třeba pražské divadlo U Valšů, provozované sdružením Život 90. Alespoň rámcový přehled institucí, které poskytují seniorské slevy, může nabídnout web Ministerstva kultury. Uvedená data však nejsou příliš aktuální.
O jisté výhody se mohou penzisté dále přihlásit také v knihovnách. Většina navíc umožňuje využívání svých služeb (od půjčování knih po využití internetu a studoven) lidem nad 70 let zdarma.
Přímo na seniory se také zaměřují nejrůznější kurzy, přednášky, výlety či pohybové a jiné aktivity organizované obecními a městskými úřady, knihovnami, místními institucemi a sdruženími, kluby nebo organizacemi pracujícími s lidmi vyššího věku. Třeba v Praze se díky takovým iniciativám mohou lidé nad 55 let zcela zdarma zúčastnit celé řady pohybových aktivit pořádaných pod hlavičkou projektu Praha sportovní.
Na jisté výhody či cenové úlevy mohou starší lidé dosáhnout i díky členství v lokálním seniorském klubu nebo sdružení. Příkladem může být třeba projekt Senior Pas organizovaný Jihomoravským krajem v rámci projektu Senior Point, který je zaměřen na občany nad 55 let. Podmínkou je trvalé bydliště v Jihomoravském nebo v některém z dalších krajů, do nichž se zatím projekt rozšířil. Registrace do něj je zdarma a jeho členové tím mohou získat mj. nejrůznější slevy na vstupném, na služby či na produkty od subjektů, které se do něj zaregistrovaly jako poskytovatelé.

Služby

Na seniory myslí ovšem i někteří telefonní operátoři, když jim nabízejí speciální tarif či službu (například společnost O2 nabízí speciální tarif O2 NEON S určený pro seniory, Vodafone se oproti tomu zaměřuje na bezpečnost seniorů díky službě Senior Inspect atd.).
Finanční situaci seniorů dále zohledňují i někteří prodejci aut, cestovní kanceláře nebo samotné penziony či lázně. Již méně obvyklá je možnost získat nějakou finanční úlevu u poskytovatelů energií, ale i zde se výjimky najdou (například Pražská plynárenská).
Užitečnou službu určenou seniorům pak mohou představovat také telefonní poradenské a krizové linky (Senior telefon, Linka seniorů). Ty jsou navíc zájemcům poskytovány zcela bezplatně.

Dobrá rada nad zlato

Služeb a produktů, které jsou seniorům poskytovány se slevou či úplně zdarma, je více, než si možná člověk, kterého se týkají nejvíce, uvědomuje. Nemalou roli v tom, jak se k nim dostat, je informovanost. Té může dopomoci nejen zájem samotného seniora, ale i možnost přístupu k internetu či médiím (místní periodika, letáky). A nestačí-li na to senior sám, pak by měli poradit alespoň poskytovatelé sociálních služeb či rodina.

Foto: Stock.XCHNG

Tagy: péče o seniory