Psí školu doma? Není to jen o lásce ke psům

Vydáno 24.7.2012 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Mít školu pro psy není to vůbec jednoduchá záležitost a vyžaduje nejen vlohy pro práci se zvířaty a lásku k nim, včetně trpělivosti spojené s určitou dávkou znalosti psí povahy a hravosti, ale i ducha podnikavce a znalost potřebné legislativy.

K čemu psí škola?

Psí škola je určena hlavně pro ty, kdo si pořídí čtyřnohého kamaráda a neumějí si poradit s jeho výcvikem sami. Zaměřuje se nejen na štěňata, ale i na starší psy bez základního výcviku. Slouží k tomu, aby se naučili slušnému chování, poslušnosti a respektování pokynů pána. A nejen to – také se zde mohou schopnosti a um psů prohloubit nejrůznějšími formami další výuky, navazujícími na základní výcvik.

Fundovaný cvičitel i provozovatel

Na provoz psí školy neexistuje žádný konkrétní předpis ani příliš vytyčené podmínky. Jsou psí školy, které spadají pod kynologický svaz, kde se většinou jedná o výcvik služebních psů, ale není to úplným pravidlem. Pak existují soukromé psí školy. Všeobecně však platí, že kvalitní cvičitel ani provozovatel psí školy by neměl být jen jakýmsi nadšencem sdruženým v zájmovém kynologickém klubu, ačkoli praxe někdy ukazuje opak.
Provozovatel psí školy by měl disponovat živnostenským listem na výcvik psů, chovatelské a sportovní činnosti, mající ve vlastnictví nebo v pronájmu budovy a areál, na němž se psí škola nachází. Určitě by mu neměla chybět nějaká osvědčení k této práci v podobě certifikátu v oboru, výsledky ze soutěží a případná ocenění. Pro každého majitele psa je totiž rozhodně žádoucí kvalifikovaný trenér, který je schopen nejen psa cvičit a pečovat o něj, ale i navrhnout jasné a konkrétní postupy, tipy a rady.

Užitečné:
* www.kynologie.cz

Kvalita především

Běžnou a samozřejmou součástí psí školy jsou kvalitní podmínky k jejímu provozování. Patří k nim zpevněná parkovací plocha těsně u areálu nebo přímo v něm. Celý prostor, který by měl být dobře oplocený, dostatečně velký a čistý. Cvičiště s vybavením na úrovni, s překážkami a možností agility, případně dráhou s boxy, lavičkami a dalšími pomůckami. Klienti by měli mít možnost tréninků denně nebo téměř denně a s individuálním přístupem k jednotlivcům. Dobrý provoz psí školy se pozná podle přesných začátků výuky, správné organizaci a systematizaci v ní a využití nových a moderních metod. Pokud je ve výbavě i moderní technologie jako simulátor pohybu pro psy a zázemí s televizí a DVD pro prezentace a ukázky, je to o to lepší.

Kurzy a výcvik

Dobrá psí škola má ve svém repertoáru výběr kurzů s různou náročností i zaměřením jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Může to být například škola pro štěňátka, základní poslušnost rodinného psa, program převýchovy, výcvik pro lovecké, stopařské a obranářské psy, sportovní kynologie, příprava na výstavu, obedience, agility cvičení, i stále populárnější flyball.

Užitečné:
* www.flyball.cz
* www.obedience.cz
* Pojem Agility na Wikipedii

Každý kurz představuje komplexní vícedenní docházku s určeným limitem hodin, výcvikem pravidelně trvajícím 1 – 1,5 hodiny tak, aby byl pro psa co nejefektivnější. Na každou hodinu má majitel přijít se psem odpočinutým, nepřejedeným, čistým, s platným očkováním, doporučenými dobrotami, doplňky a i pomůckami v kapse.

Zdroj foto: autorka

Tagy: péče o zvířata