Seniorům v tísni mohou pomoci i telefonní linky

Vydáno 16.8.2012 Péče o seniory Lucie Černá

Řada seniorů žije sama nebo se svými rodinami. Ne všichni ale mají to štěstí, že tráví svůj penzijní věk v poklidu a bez větších potíží. Pokud jim v jejich nepříznivé situaci nepomohou ani rodinní blízcí a známí, ještě stále mají kam se obrátit – využít totiž mohou třeba poradenských telefonních linek, které jsou určeny právě jim.

Ani život penzisty nemusí být vždy pohodový a plný jen těch příjemných chvil. Nejednoho z nich může jeho životní osud zavést do finanční tísně, rodinných či mezigeneračních problémů nebo se mohou stát oběťmi šikany, psychického týrání či domácího násilí. Popudem k vyhledání pomoci ale může být třeba i deprese, ztráta smyslu života či osobní důležitosti, samota a nezřídka i neschopnost se vypořádat se ztrátou někoho blízkého.
Celá řada státních i nestátních institucí a organizací si toto uvědomuje, a tak za tím účelem zřídila telefonní linky pro seniory. Ne všechny jsou však určeny pro hlášení všech typů problémů, a tak je třeba rozlišovat. Spojuje je odborná způsobilost jejich pracovníků (jde-li přímo o sociální pracovníky, pak jejich způsobilost určuje zákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách), zachování mlčenlivosti, důvěry a také anonymity volajícího.

Linka seniorů

logo.png Linka seniorů je už od roku 2002 provozována obecně prospěšnou společností Elpida. Prostřednictvím linky poskytuje seniorům, ale i lidem o seniory pečujícím bezplatnou telefonickou poradnu s celostátní působností.
Její pracovníci jsou schopni volajícím poskytnout odbornou psychologickou intervenci, dále informace z oblasti medicíny, ale i legislativy či systému sociální podpory. Zájemci se však mohou na tuto linku obrátit též ve chvíli, kdy se potřebují tzv. „vypovídat“ nebo když shánějí odbornou pomoc a nevědí, kam se pro ni obrátit. Linka má číslo 800 200 007 a k dispozici je každý všední den od 8:00 do 20:00 hod. Nejen mimo tuto dobu je rovněž možné využít e-mail linkasenioru@elpida.cz.
Na Linku seniorů se od počátku jejího fungování obrátilo už na 150 tisíc volajících.
Z dalších aktivit nabízí obecně prospěšná společnost Elpida také vzdělávací kurzy, vydává specializovaný časopis, pořádá kampaně na podporu seniorů a jejich vnímání ve společnosti a dokonce na svých stránkách zprostředkovává seznamku.

Více na: www.elpida.cz

Senior telefon

zivot.png Další komplexní telefonickou krizovou pomoc představuje Senior telefon. Zřizovatelem této linky je občanské sdružení Život 90 a má číslo 800 157 157. Stejně jako výše zmíněná i tato je bezplatná, má celorepublikovou působnost a zaměřuje se kromě samotných seniorů i na lidi, kteří o ně jen pečují.
Zájemcům je schopna nabídnout nepřetržitou odbornou psychologickou pomoc a pomoc v případě domácího násilí. Nechybí ani poradenská činnost z oblasti sociálních služeb a práva, a pomoci může dokonce i tehdy, pocítí-li uživatel určité psychiatrické symptomy. Nejčastějším důvodem, proč se zájemci o pomoc na tuto linku obracejí, je podle o.s. Život 90 pocit osamění.

Více na: www.zivot90.cz

Telefonní linky jsou tu i pro případy „nezvaných návštěv“

Řadu telefonních linek zřizují i některá pracoviště Městské policie. Například letos v červnu byla jedna taková zřízena v Kladně. Na linku 312 604 604, která je k dispozici od pondělí do pátku v době od 08:00 do 17:00 hod., se mohou kladenští penzisté obracet kdykoli, když se setkají s nějakou domněle či skutečně „neobjednanou službou“. Na lince si tak mohou ověřit, zda jsou jejich obavy oprávněné či nikoli. Pracovník Městské policie Kladno se může volajícího zeptat na vzhled předloženého průkazu nezvaného návštěvníka, který může porovnat s těmi, které má v databázi. Poskytne rovněž kontakty na oprávněné pracovníky společností, které lze prostřednictvím této telefonické linky ověřit.
Mimo ni ale v Kladně funguje už od roku 2002 též tzv. „Linka okamžité pomoci“, která nabízí okamžitou pomoc lidem s dlouhodobými zdravotními problémy. Pro občany s vadou řeči nebo sluchu zde navíc ještě už sedmým rokem působí „Linka pomoci handicapovaným občanům“, jejímž prostřednictvím mohou tito občané kontaktovat městskou policii formou SMS, a to na tel. 724 524 406.

Více na: mestokladno.cz

Problematiku často nelegálních nebo fiktivních podomních prodejů a nabídek si dobře uvědomuje také policie v Liberci, která právě pro tyto případy vyčlenila zvláštní telefonní linku 488 578 188. Funguje ve všední dny od 8:00 do 14:00, 16:00, resp. 17:00 hod. v závislosti na konkrétním dni. Policie navíc nejen seniorům nabízí speciální samolepky, které mají za cíl nezvaného hosta od zazvonění na byt odradit.

Více na: www.mpliberec.cz

Policie v Blansku zase zavedla Senior linku 156. Určena je zejména ohrožené skupině obyvatel (starší lidé, lidé s handicapem), kteří ji mohou využít kdykoli se cítí v nebezpečí různého typu nebo mají zdravotní potíže. Jedná se o automatický volač nasměrovaný právě na telefonní linku (která ani při přijetí tohoto tísňového volání není blokována pro další volající) použitelný v případech, kdy není volající schopen využít klasického telefonního přístroje.

Více na: www.blansko.cz

Svou linku mají díky tamní městské policii i senioři v Brně. Senior linka bezpečí má tel. 541 248 844 a k dispozici je každý pracovní den (Po – Čt od 7:30 do 17:00 hod., Pá od 7:30 do 14:30 hod.). Stejně jako předchozí, i tato linka je zaměřena především na informace o tzv. neobjednaných službách.

Více na: www.mpb.cz

Z dalších zřizovatelů lze pak jmenovat i MČ Praha 4, která svým seniorům vyčlenila linku 800 100 128. Na jejím konci se mohou občané dočkat poradenství, které nějak souvisí s životem právě této městské části. Linku obsluhují pracovnice úřadu a jejím cílem je snaha o usnadnění kontaktu s úřadem či dodání potřebných kontaktů na příslušná pracoviště dle povahy dotazu. Nejde však o poradenskou či krizovou linku, jakou je třeba již zmíněná Linka seniorů nebo Senior telefon.

Více na: www.praha4.cz

Lokální poradenské a krizové linky pro seniory zřizují ale i další subjekty po celé republice. Informace o nich senioři získají u pracovníků specializovaných pracovišť pro starší občany či na obecních úřadech.

Zdroj: webové stránky jednotlivých organizací a institucí
Zdroj foto: Stock.XCHNG, webové stránky Elpida, o.p.s. a o.s. Život 90

Tagy: péče o seniory