Stát se náhradní babičkou není nemožné - mnohé rodiny to ocení

Vydáno 9.9.2012 Péče o seniory Lucie Černá

Toužíte se stát babičkou, ale vnoučata máte už odrostlá, bydlí od vás daleko a nebo vám je příroda prostě nenadělila? Pak vězte, že se najde celá řada dětí, které zase neměly to štěstí, aby je mohli vychovávat či aspoň čas od času hlídat jejich vlastní prarodiče. Ze spojení životních tužeb obou skupin se pomalu i u nás začíná rodit institut „náhradních babiček“.

Není žádnou výjimkou, že lidé, kteří najednou, třeba díky odchodu do penze, získají spoustu volného času, zatouží po nějaké činorodé a nejlépe i užitečné aktivitě. Výjimkou není ani to, když se cítí osamoceni nebo se jim zasteskne po dětském smíchu a zvídavých otázkách. Zvláště pro ženy se v takovém případě nabízí zajímavé východisko: stát se náhradní babičko v rodině, která ji zase postrádá.
Svou činností mohou tyto „hodinové“ babičky, jak se jim také někdy říká, zastat část stále ještě nedostatečné předškolní péče o děti, stejně jako upevnit a rozšířit sociální vazby své a vlastně i hlídaného dítěte. Ty se navíc mohou upevnit ve vztah takřka rodinný.

Babičkou díky projektu, přes agenturu nebo na vlastní pěst

Podobný projekt nachází už velmi dobrou odezvu v zahraničí, například v Polsku nebo Rakousku. U nás zatím není agentur a institucí primárně se zaměřujících na zprostředkování „adoptivních" babiček mnoho, přesto se nějaké najdou. Patří mezi ně například i projekt s názvem Trojlístek – sblížení tří generací, který našel inspiraci v rakouském programu Oma Dienst. Uplatnit se lze ale i přes agentury zajišťující pracovnice pro pomoc v domácnosti.
Práce vykonávaná prostřednictvím určité instituce nebo agentury však nemusí být vždy placená – vše záleží na osobních cílech zájemkyně nebo možnostech využití různých služeb dané organizace, přes kterou se práce vykonává. Stejně tak není nikde psáno, že náhradní babička musí být nutně v důchodu – stávají se jí nezžídka i ženy, které sotva překročily padesátku. Ostatně i již zmíněný projekt Trojlístek je zaměřen na ženy ve věku 50+.
Kromě zainteresovaných organizací však mohou zájemkyně využít také práce na vlastní noze a dočasnou roli babičky pojmout nejen jako radost, ale i jako možný přivýdělek.

Jak se stát babičkou na hlídání

„Náhradní“ hlídající babička je v podstatě osobou poskytující služby v domácnosti (stejně jako hospodyně, případně hodinová manželka). Rozdíl je především v tom, že se zde jedná primárně o péči o děti.
Jak je uvedeno přímo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, jedná se o jednu z „Aktivit k podpoře rodiny“, konkrétně o „Služby na podporu fungující rodiny“. Tyto služby jsou pak blíže definovány jako ty, jejichž „účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny".
Jelikož – tedy pokud taková babička pracuje za úplatu – se jedná o komerční činnost, lze ji nahlížet pohledem zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, a to mj. takto:

  • hlídání dětí do tří let věku a nad tři roky věku nerodičovskou osobou;
  • pomoc s vedením domácnosti (viz zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání).

Stáhněte si:

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zá­kon)

V případě, že k hlídání „vnoučete“ jakéhokoli věku dochází jen krátkodobě (tato krátkodobost však není v tomto zákoně přesně definována), může se jednat o živnost volnou, skrytou v bodě 79 (Poskytování služeb pro rodinu a domácnost) Přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (dále jen Přílohy 4).

Stáhněte si:

Bod č. 79 Přílohy 4

Toto také bývá nejčastější varianta využívaná právě v případě občasného hlídání malých dětí. Více o podmínkách zisku oprávnění k provozování volné živnosti již naleznete v tomto článku.

Pakliže by hlídání probíhalo v denním, nebo celotýdenním režimu a hlídanému dítěti by byly méně než tři roky, jednalo by se již o živnost vázanou, slovy zákona pak o „Péči o dítě do tří let věku v denním režimu“.

Stáhněte si:

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., náplň živností vázaných

Zde už by se ale vysloveně muselo jednat o péči „zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte“, dále o „zajišťování bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování, spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygieny dětí, včetně poskytování první pomoci“. Byť to vše je nepsanou povinností každého rodiče, je toto ustanovení uplatňováno spíše pro potřeby kontinuálního hlídání, nikoli jen o občasnou výpomoc.
Pokud by však toto ustanovení lépe vyhovovalo vašim plánům a představám o náplni pracovní činnosti, pak je třeba dodat, že k jejímu provozování je nutno splnit několik podmínek – mj. tu, že hlídající osoba by měla disponovat odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele, porodní asistentky či záchranáře, a nebo alespoň odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách.

V každém případě, jste-li již v penzi a pobíráte-li důchod, je tato práce pokládána za vedlejší samostatně výdělečnou činnost. A to i přesto, že ji pokládáte spíše za životní radost a zábavu.

Další služby

Většina žen, které se chtějí stát náhradními babičkami, do své nabídky zpravidla zahrnují i jiné služby, než je péče o svěřené potomky. Nezřídka jsou ochotny provést úklid domácnosti, zastat některé práce na zahradě, postarat se o domácí zvířata, a nezřídka – jako správné babičky – uvařit či upéct něco dobrého na zub.

Zdroje:

Zdroj foto: Copyright ©123rf.com

Tagy: péče o seniory