Nový trend doby - adoptivní babičky

Vydáno 21.11.2013 Péče o děti Pavla Jelínková

Nová služba, která vznikla v zahraničí, kde je již delší dobu velmi běžnou záležitostí, se dostala i k nám do Česka. A pomalu se rozšiřuje. Agentur, institucí, spolků a klubů zabývajících se touto činností přibývá jako hub po dešti. A to je dobře, protože motto, které se ze všech stran ozývá, zní: „Lépe adoptivní babička než žádná babička.“

Boom doby

Nový trend, o němž jsme se zmínili již tomto článku, se u nás v Česku rozbíhal velmi pomalu a pořádně až od počátku letošního roku. V současnosti zažívá trend adoptivních babiček obrovský boom, a to hlavně v rodinách s malými dětmi.

Mnozí mladí rodiče (nebo osamělý rodič) se kvůli současné ekonomické situaci a pro vylepšení rozpočtu rodiny potřebují vrátit do práce, a i když jsou jejich dítka umístěna ve školce, občas potřebují pomoc:

  • s vyzvednutím či voděním dětí do školky
  • zajištěním přepravy na a ze zájmových kroužků
  • při doprovodu dětí k lékaři
  • s hlídáním a péčí v době jejich nemoci
  • v období souběžných pracovních povinností rodičů (tedy když se jejich časy zaměstnání překrývají)
  • anebo i jindy – třeba o večerech či víkendech

Adoptivní rodiče využívají zejména ti, do nemají „po ruce“ ty své, biologické, a to třeba kvůli vzdálenosti jejich bydliště, jejich úmrtí, ale vlastně i legislativě a prodlužování odchodu pracujících do důchodů a s tím související delší i vyšší zaměstnaností prarodičů, která jim brání se vnoučatům více věnovat.

A tak mladé rodiny a samoživitelé hledají alternativu, která by jim pomohla. Tou může skutečně být adoptivní babička. A že poptávka po nich roste, potvrzují nejen agentury, které jejich služby nabízejí za úplatu, ale i mnohá seniorská sdružení a kluby, které ji pojímají jako aktivní vyplnění volného času seniorů s vizí, že ještě mohou být někomu prospěšní v podzimu svého života.

K nabídce roste poptávka

V dnešní době rovněž více a více nacházíme tento nový fenomén v inzerci. A to jak v poptávce, tak i v nabídce služby. Přibývá inzerátů žen, které činnost babiček nabízejí, stejně jako inzerátů mladých rodin či single rodičů adoptivní babičku hledajících. Cena služby se pohybuje od 40 do 60,– korun za hodinu, anebo je smluvní. V případě dlouhodobého využití je konečná cena za víkend, týden či měsíc upravená a je jiná, přesněji nižší než běžná hodinová sazba.
V konečném důsledku to je oboustranně prospěšná činnost: rodiny získají oporu a pomoc v krizových situacích s dětmi, adoptivní babičky si přivydělají, případně získají pocit, že jsou ještě užitečné, a může to být také řešení nezaměstnanosti pro ženy nad 50 let .

A kdo tuto službu v ČR nabízí?

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: péče o děti