Sousedské hlídání: Blýská se na lepší časy?

Vydáno 16.3.2023 Péče o děti Pavla Jelínková

O sousedském hlídání jsme na portálu Pomoc v domácnosti již psali. Vypadalo to tehdy, že mu zvoní hrana. Letos však téma dostalo nový náboj. Nedostatečnou kapacitou předškolních zařízení napříč Českem se sousedské hlídání dostalo do hledáčku vlády.

Sousedské hlídání: Blýská se na lepší časy?

Důvody zřízení sousedského hlídání

 • Pro stát se jedná o podobné náklady, jaké jsou nutné k vytvoření nové kapacity pro jedno dítě v předškolním zařízení
 • Nedostatek předškolních zařízení si o toto řešení přímo žádá
 • Finanční podpora sousedského hlídání podpoří nejen rozšíření předškolní péče, ale i pracovní pozice (hlídačky a hlídači, ženy na MD, starší ročníky těžce hledající zaměstnání)
 • Vláda má sousedské hlídání jako téma i ve svém aktualizovaném programovém prohlášení

Jak by to mělo vypadat?

 • Sousedské hlídání bude zavedeno už od příštího roku
 • Motivace hlídačů by byla finanční – s příspěvkem až desítky tisíc korun
 • V jedné sousedské hlídací skupině s chůvou budou až 4 dítka
 • Věk dětí je od půl roku do školní docházky
 • Za každé dítko by byla finanční odměna totožná jako u dětských skupin, přičemž dnes se platí za celodenní docházku dítěte od tří let měsíční státní příspěvek 10 955 Kč, za starší dítě pak 6 444 Kč, a za polodenní docházku se částka krátí.
 • K částce může být přidán poplatek od rodičů aktuálně stanoven vládou na maximálně 4 720 Kč

Jaké budou podmínky zřízení sousedského hlídání?

 • Podmínkou pečující osoby je plnoletost, svéprávnost a bezúhonnost
 • Pečovatel má mít zdravotní a odbornou způsobilost a splnit vstupní i průběžné odpovídající vzdělání
 • Je nutné mít práva (vlastnictví, nájem) k užívání prostor, kde bude hlídání probíhat
 • Podmínky prostorů musí odpovídat prostorovým a hygienickým požadavkům na byt pro čtyři děti
 • Pečovatel musí být pojištěný a absolvovat vstupní kontrolu prostor od úřadů
 • Pečující osoba musí být také zapsána do evidence poskytovatelů takových služeb

Co se pro to realizaci sousedského hlídání dělá?

 • Novela zákona o zakomponování sousedského hlídání do předškolních možností se aktuálně sepisuje
 • podmínky, ani finanční rámec ještě tedy není zcela určen
 • státní podpora totiž vychází z částky, kterou může každoročně měnit Ministerstvo školství
 • v průběhu letošního roku bude spuštěn pilotní projekt, který bude zatím financován jinu cestou do doby, než bude platná změna zákona s pevnými pravidly a podmínkami

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: děti, hlídání dětí, péče o děti, předškolní hlídání, sousedské hlídání