Profesionalita jde ruku v ruce s kvalitou

Vydáno 8.3.2019 PR článek Pavla Jelínková

Pokud chcete svým klientům poskytovat kvalitní a profesionální služby, musíte být neustále ve svém oboru v obraze. Znát současné trendy, legislativu a vše důležité z vašeho oboru.

Profesionalita jde ruku v ruce s kvalitou

Je nutno nezakrnět, stále se zajímat o novinky a vzdělávat se. To znamená nejen celoživotní vzdělávání a přehled v oborech, ale i případně vzdělávání se v nových oblastech, které více či méně s vaším oborem souvisí.

Ve vzdělávání vedou služby

Mezi vzděláváním vedou služby, především pak sociální služby, služby do domácnosti, anebo realitní služby. Ty třetí zmíněné jsou v těchto dnech na vzestupu, proto je zde (ale nejen u nich) kvalita velmi důležitá. Aktuální situaci mnohým usnadňuje současná nabídka nejrůznějších kurzů. Ať už to jsou přednášky a semináře, nebo odborné kurzy. Jde o široké pole odborností.

Rekvalifikační kurzy

Samostatnou kapitolou jsou pak možnosti získání nové kvalifikace v některém rekvalifikačním kurzu. Především to jsou kurzy týkající se sociální oblasti, hospodyňských činností a úklidu v domácnosti nebo práce v realitách. V sociálních službách je to kurz pracovník v oblasti sociálních služeb, v domácnosti kurz hospodyně či rekvalifikační kurz pracovník v úklidových službách se zaměřením na domácnost, a v realit se týkají dva kurzy, a to obchodník s realitami a oceňování nemovitostí.

Změny v oblasti podnikání s realitami

Právě oblast realit prochází nejednou změnou, když se dle připravovaného Zákona o realitním zprostředkování mění realitní živnost z volné na vázanou.

Obchodník s realitami

Rekvalifikační kurz Obchodník s realitami právě na tuto situaci všechny své absolventy připraví. Je zacílen na stávajícím realitní makléře i nováčky, kteří o této práci přemýšlejí a chtěli by tímto směrem jít.

Každý absolvent kurzu získá znalosti z oblasti

  • zákona o realitním zprostředkování
  • nemovitostí a realitního trhu
  • základy ekonomiky, práva i etiky

Kurz končí absolvováním zkoušky před autorizovanou osobou, přičemž každý úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu a osvědčení o získání profesní kvalifikace. Osvědčení je celostátně platné a prokazuje kvalifikovanost pro fungování v obchodování s nemovitostmi.

Oceňování nemovitostí

Druhou možností v rámci realitního oboru je rekvalifikační akreditovaný kurz Oceňování nemovitostí, jež vede ke získání vázané živnosti v daném oboru. Jedinou podmínkou zde je středoškolské vzdělání s maturitou.

Kurz je určen širokému spektru oborů

  • odhadcům, a to jak stávajícím, tak budoucím
  • insolvenčním správcům a daňovým poradcům
  • likvidátorům a pracovníkům státní správy
  • realitním makléřům a realitním poradcům
  • a mnohým dalším povoláním spojeným s realitami
  • soudní znalecká činnost a oceňování majetků prr věci nemovité

Absolvováním kurzu získají všichni adepti velmi zásadní znalosti z oblasti odhadů a oceňování nemovitostí, různých druhů staveb a pozemků, i trvalých porostů. Naučí se metodiku s oceňováním nemovitostí související, a vše o projekční a rozpočtová dokumentaci ke stavbám.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: kurzy, rekvalifikační kurzy, vzdělávání