Rodičovský příspěvek a vše okolo

Vydáno 1.12.2019 Péče o děti Pavla Jelínková

Od příštího roku dojde hned k několika změnám v péči o děti. Především ve výši rodičovského příspěvku, ale i pro děti do dvou let v počtu hodin pro předškolní péči.

Rodičovský příspěvek a vše okolo

Co se tedy změní?

Rodičovský příspěvek

Celková výše rodičovského příspěvku se zvýší od 1. 1. 2020 na 300 000 Kč. U dvojčat a vícerčat až na 450 000 Kč. Toto navýšení platí pro rodiče, kteří čerpají aktivně rodičovský příspěvek na dítě mladší čtyř let k 1. 1. 2020 a pro rodiče, kteří začnou čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. 1. 2020.

Umístění dítěte mladšího dvou let v předškolní péči

Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se zvýší od 1. 1. 2020 na 92 hodin. Máte-li dítě do 2 let, můžete ho umístit do jeslí nebo dětské skupiny na 92 hodin měsíčně a nepřijdete o rodičovský příspěvek. Docházka dítěte staršího než dva roky se nesleduje.

Co zůstává v roce 2020 stejné?

Věk dítěte pro čerpání rodičovské je stále 4 roky. Nárok na příspěvek zaniká, pokud byly dítěti 4 roky, nebo v případě, že rodič vyčerpal celkovou částku 300 000 Kč.

Maximální měsíční částka rodičovské

Výši rodičovské si určí rodič sám dle svých potřeb. Odvíjí se ale od předchozích příjmů, tedy denního vyměřovacího základu. Pokud rodič z nějakého důvodu nedoloží předchozí příjmy (platí zejména u studentů), měla by být od nového roku maximální hranice čerpání stanovená na 10 000 Kč (jak bylo nově schváleno poslanci). V opačném případě je maximální hranice stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

Výši rodičovské lze měnit

Možnou výši pobíraného rodičovského příspěvku lze flexibilně měnit. Každé 3 měsíce je možné požádat na úřadu práce o změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku. Částka nesmí být samozřejmě vyšší než maximální měsíční částka, kterou můžete čerpat.

Práce během rodičovské

Je zde možnost během pobírání rodičovského příspěvku pracovat. Pobírání rodičovského příspěvku se totiž nevylučuje s návratem do práce.

Co vás jako rodiče čeká?

  • Navýšení celkové sumy rodičovského příspěvku pro všechny, kteří budou pobírat příspěvek i po 1. 1. 2020, nebudou doprovázet žádná složitá papírování.
  • Celková částka rodičovského příspěvku se z 220 tisíc Kč zvýší na 300 tisíc Kč (u vícerčat na 450 tisíc Kč) rodinám automaticky.
  • Nikdo tak nebude muset na úřadech práce o zvýšení celkové částky žádat.
  • Řešit budou muset jen případné úpravy čerpání měsíční částky. Žádat lze nejenom osobně, ale také elektronickým formulářem či zaslat žádost poštou.
  • Všichni příjemci, kterých se tato úprava dotkne, budou o změnách informování dopisem.

Kam se můžete obrátit?

Zaměstnanci ÚP ČR jsou připraveni poskytnout všem příjemcům rodičovského příspěvku potřebné informace tak, aby věděli, jak mají postupovat.

Na kontaktních pracovištích ÚP ČR se příchozí rodiče mohou obracet na informátory, kteří je nasměrují na příslušnou kancelář specializovanou na oblast rodičovského příspěvku. Rodičům je k dispozici také emailová adresa rodicak@uradprace.cz, kam se mohou se svými dotazy obracet.

Do konce roku budou rovněž probíhat na vybraných pracovištích ÚP ČR pravidelné týdenní besedy. A to vždy ve čtvrtek, po skončení úředních hodin. Probíhat budou mezi 11.00 – 14.00 hodinou. Konkrétní časy sdělí zástupci příslušných kontaktních pracovišť ÚP ČR. Zhruba hodinové akce budou určené pro 10 – 15 zájemců, kteří se na ně mohou dopředu zaregistrovat.

Zdroj foto: Pixabay.com