Vzniknou nové mikrojesle. Jak mohou pomoci rodičům?

Vydáno 31.12.2016 Péče o děti Veronika Kotková

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o vzniku desítek nových mikrojeslí. K čemu jsou vlastně tato zařízení dobrá a pro koho jsou určená?

Vzniknou nové mikrojesle. Jak mohou pomoci rodičům?

Užití veřejné služby mikrojeslí by mohlo ulehčit mnohým rodičům, kteří mají potíže stihnout vše potřebné.

Ministerstvo práce a sociálních věcí umožní vznik dalších mikrojeslí. Původních padesát sedm projektů, které ministerstvo schválilo, se rozrostlo na celých sedmdesát.

„Kvůli obrovskému zájmu o mikrojesle jsme se rozhodli navýšit alokaci na 120 milionů korun. Díky tomu na finanční podporu dosáhly další projekty, které u výběrové komise sice prošly, nicméně se na ně nedostalo kvůli vyčerpání alokace,” vysvětlila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

„V každém kraji by měly vzniknout alespoň jedny. Nejúspěšnější byli žadatelé ve Zlínském kraji, kde by se mělo otevřít hned šestnáct mikrojeslí. Po deseti mikrojeslích by mělo vzniknout v Jihomoravském a ve Středočeském kraji. V hlavním městě Praze uspělo sedm žadatelů, v Ústeckém kraji to bylo o jednoho méně. Pět mikrojeslí by mělo vzniknout v Moravskoslezském a stejný počet také v Olomouckém kraji, po třech v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, dvě zařízení v Kraji Vysočina a jedny mikrojesle v Jihočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji,“ uvedl tiskový mluvčí MPSV Petr Habáň. K otevření prvních mikrojeslí by mělo dojít na konci jara příštího roku.

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou zařízení, která jsou určená pro děti ve věku od šesti měsíců do čtyř let. Podle slov Habáně jsou kvalitní a finančně dostupnou službou. Důraz se zde klade na individuální přístup, čemuž napomáhá fakt, že na jednu pečující osobu připadají maximálně čtyři děti. Mikrojesle by měly být v provozu pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Délka trvání umístění dítěte ale závisí na domluvě rodiče s provozovatelem. Tím může být obec, příspěvková organizace obce, neziskové organizace a právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení v partnerství s obcí. Nicméně, může je provozovat i pečující osoba ve vlastní domácnosti, která zároveň pečuje o své vlastní děti. MPSV poskytne zřizovatelům pomoc ve formě poradenství.

„V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a odpovídá věkovým a individuálním potřebám dítěte,“ uvádí MPSV na svých stránkách.

„Mikrojesle jsou velmi praktickým nástrojem pro obce, kde aktuálně nemají dostatek míst pro děti v předškolních zařízeních,“ říká Marksová.

Více informací o mikrojeslích můžete najít u zdroje: stránky MPSV.

Zdroj foto: mpsv.cz, pixabay.com

Tagy: mikrojesle, péče o děti, pomoc v domácnosti