Články


Malé děti do ústavů nepatří: nahradí je Centra komplexní péče s terénními službami?

Vydáno 3.10.2020 Péče o děti

Malé děti do ústavů nepatří: nahradí je Centra komplexní péče s terénními službami?

Rada vlády pro lidská práva doporučila vládě přijmout zákon zakazující umisťovat do kojeneckých ústavů a dětských domovů děti mladší 7 let. Poradní orgán vlády se shodl na tom, že ústavní péče smí být ohroženým malým dětem poskytovaná jen v nejnutnějších případech a formou komunitní péče s nízkou kapacitou. Každoročně u nás projde kojeneckými ústavy na 1500 dětí. Celý článek


1 2 3 4 5 6 25 49